Maas- en Roerbode, 24 juli 1890
Bron: Gemeente Archief Roermond

Turkije

De Porte – welke zoo dikwerf lijdelijk blijft – zal nu eens actief optreden, helaas ! tegenover de Christenen Armenië. Men meldt toch, dat de burgerlijke goeverneur van Erzerum zal worden teruggeroepen en vervangen door een militairen.

De Armeniërs zullen dan worden getuchtigd. Geen wonder dat de beide ministers van den Sultan, die uit Armenië afkomstig zijn, de ministerraden niet bijwoonden, waarin over hun vaderland werd gehandeld.

Wanneer zal Engeland, 't welk zich daartoe bij het tractaat van Berlijn verbond, eindelijk de Porte herinneren aan haar belofte om aan Armenië hervormingen toe te staan, welke den toestand in dat land zouden kunnen verbeteren?

John Bull schijnt wel wat anders te doen te hebben dan het lot der Christenen in Armenië te verzachten.

Hoe lang zal men den Turken het recht verleenen om de Christenen stelselmatig te vervolgen?

De ziekte der koloniale staatkunde verzwakt ook het rechtsbewustzijn der groote Kabinetten.

top