Maas- en Roerbode, 2 juli 1889
Bron: Gemeente Archief Roermond

Engeland

In het Hoogerhuis heeft lord Carnarvon de aandacht gevestigd op den toestand in Armenië, welke van zoodanigen aard is, dat hij den vrede in Europa in gevaar kan brengen. Hij drong er op aan, dat Engeland zijn invloed bij de Porte aanwende, opdat deze de beloofde hervormingen invoere. Lord Salisbury erkende, dat de Porte verplichtingen op zich genomen heeft tegenover Engeland en de overige groote Mogendheden, maar verklaarde, dat Engeland niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het achterwege blijven der hervormingen. Lord Salisbury werpt alle verantwoordelijkheid in deze van zich. Men kan niet ontkennen, dat er wanordelijkheden zijn ontstaan, maar de voorstelling, die daarvan gegeven wordt, is overdreven. Men kan Turkije verwijten, die wanordelijkheden niet met genoeg kracht te hebben onderdrukt, maar die Staat is zwak en arm. De tjjd zal in dat land de hartstocht dooven, met welke thans de verschillende rassen en godsdienstige sekten elkander bestrijden.

top