Limburger Koerier, 4 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Pater Maternus Muré

Van pater Maternus Muré die door verschillende bladen als door de Armeniërs vermoord werd vermeld, heeft de familie te MAASTRICHT een schrijven ontvangen uit Osmanië in Cilicië (Azië).

De Pater geeft hierin een zeer beknopt relaas van zijn redding, toen hij als Fransch veldaalmoezenier in den nacht van 10 op 11 Februari met de Fransche troepen uit de door de Koerden van 21 Januari tot 11 Februari belegerde Stad Marasj is geweken en na een marsch van drie dagen Islahië bereikte, vanwaar per spoor naar Adana werd gereisd.

De pater is thans voornemens om naar 't verwoeste Marasj terug te keeren, waar hij hoopt, dat het klooster en de kerk gespaard zijn gebleven.

top