Leidsche Courant, 8 november 1879
Bron: Regionaal Archief Leiden

Per telegraaf

LONDON, 7 November. De Times heeft het volgende vernomen: Mussurus-pacha heeft aan lord Salisbury verzekerd, dat de buitenlandsche politiek van Turkije niet veranderd is. De Sultan wenscht innig de hervormingen in te voeren, welke aan de Engelsche regering beloofd zijn, en in het belang daarvan zou hij Baker tot kommandant der gendarmerie in Armenië willen benoemen. Hij hoopt dat de beweging der vloot thans onnoodig geacht zal worden. – Lord Salisbury antwoordde dat de Britsche regering een nieuw uitstel niet gedoogen kan; dat Turkije, ten gevolge van de traagheid waarmede thans de staatszaken geleid worden, ineen zou vallen. De Britsche regering verlangt daden, geen woorden; maar de verzekering van dien gezant in aanmerking nemende, zal zij verloopig geene maatregelen nemen.

top