Leidsche Courant, 5 maart 1883
Bron: Regionaal Archief Leiden

Turkije

Een correspondent der Indépendance Belge meldt uit Konstantinopel: Armenië is tegenwoordig geheel op den achtergrond geraakt; niemand spreekt meer van de hervormingen, waarmee de diplomatie nog kort geleden dit land wilde begiftigen. Maar de Armeniërs zelf hebben dit niet vergeten, zij zien reikhalzend uit naar verbeteringen. Armenië behoort thans aan de drie mogendheden Turkije, Rusland en Perzië. het zou wenschelijk zijn, indien hiervan een zelfstandige staat werd gemaakt, onder bescherming van Rusland b.v. In Russische regeeringskringen is men van dit denkbeeld niet afkeerig. Thans heeft het land veel te lijden van zijn woeste buren, de Kurden, en de porte is niet bij machte, het voldoende te beschermen. Bovendien zijn de Turksche ambtenaren en soldaten haast nog erger vijanden. Het land verkeert in zeer verwaarloosden staat, ofschoon het rijk is aan hulpbronnen van allerlei aard. De Turksche autoriteiten hebben, onder het voorwendsel van oproerige bewegingen te bedwingen, met ware woede een aantal arrestatiën gedaan van geestelijken en aanzienlijken, die thans in de gevangenissen op eene beslissing der processen wachten. Bij het congres van Berlijn werden een aantal hervormingen beloofd en het wordt tijd hieraan te denken, als men niet dezelfde tooneelen wil beleven, die het Balkan-schiereiland in de laatste jaren opleverde.

top