Leidsche Courant, 10 juni 1880
Bron: Regionaal Archief Leiden

Turkije

Een schrijven uit Wan, van 19 Mei, doet zien dat er in den troepentoestand van Armenië weinig verandering komt. De Kurden van Haideranli, schrijft men, hebben een strooptogt tegen de Caza van Ardjesch en Aghpok ondernomen en al het vee medegevoerd. Bij het dorp Zoto werden de op het land werkzame boeren vermoord, de molens verbrand en al het voor uitzaai bestemde graan medegenomen. De transporten meel, door het hulpcomité van Wan voor de omringende dorpen bestemd, werden onderweg aangehouden en drie leden van het comité, die het transport vergezelden om voor de juiste verdeeling te zorgen, op gruwelijke wijze om het leven gebragt. De overheid is onmagtig aan deze misdrijven een einde te maken, of ziet onverschillig toe.

top