Leidsch Dagblad, 7 januari 1905
Bron: Regionaal Archief Leiden

Uit Armenië

Uit Armenië komt weer een staaltje van Turksche barbaarschheid. Te Karpoet werden onlangs twee Armeniërs, een zekere Agon en een zekere Apet, gevangengenomen als leiders van revolutionnaire benden. Feitelijk waren ze niets anders dan gewone smokkelaars, die men verdacht van moord op den gendarme Sadik en den schipper Hoessein, die gedood werden bij een gevecht met oproerige Armeniërs. De Turksche overheid gaf beide personen aan het grauw over om de "straf" te voltrekken. Deze bestond in onbeschrijfelijke mishandeling op verschillende plaatsen der stad, waarna volgden onthoofding door gewone slagers met gewone slagersmessen.

De Armenische bisschop, mgr. Koerov, had al zijn best gedaan om de nabestaanden van Salik en van Hoessein te overtuigen, dat zij geen reden hadden tot bloedwraak. De Fransche consul en de Amerikaansche vice-consul, die ten minste uitstel van executie poogden te krijgen, vonden geen gehoor. Twee uren bleven de afschuwelijke verminkte lijken op de plaats der terechtstelling. Daarna had onder grooten toeloop van Armeniërs en in tegenwoordigheid van de geheele geestelijkheid de begrafenis plaats.

top