Leidsch Dagblad, 21 oktober 1901
Bron: Regionaal Archief Leiden

Armenië en Zuid-afrika

De Brusselse "Petit Bleu" meldt, dat het internationaal bureau van de socialistische partij, zetelende te Brussel, heeft besloten een manifest uit te vaardigen, waarbij alle parlementen worden uitgenoodigd stappen te doen om de moorden in Armenië te doen ophouden.

De "Petit Bleu" noodigt het internationaal socialistisch bureau uit in dit manifest ook te vermelden het schandaal van de concentratiekampen in Zuid-afrika.

top