Leidsch Dagblad, 13 mei 1889
Bron: Regionaal Archief Leiden

Nieuwe gruwelen op Christenen in Armenië

Bij het voltrekken van een huwelijk in het district Mouch deden de Kurden een inval, plunderden de bruid, die ze daarna kookten in een ketel, bestemd voor het toebereiden van het bruiloftsmaal!! Aldus verhaalt de "Correspondence de l'Est".

top