Leeuwarder Courant, 9 maart 1920
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

De Turksche kwestie

In antwoord op een vraag over de Turksche kwestie heeft Lloyd George gezegd, dat gelijkluidende instructies voor een onmiddellijke, krachtige actie aan de geallieerde hooge commissarissen te Konstantinopel gezonden waren door de Fransche, de Italiaansche en de Engelsche regeeringen, die in volkomen overeenstemming handelden. Het zou niet wenschelijk zijn den aard van deze instructies reeds bekend te maken vóórdat er antwoord van de geallieerde vertegenwoordigers ontvangen was.

Lloyd George heeft verder meegedeeld, dat volgens de laatste berichten, welke de regeering ontvangen heeft, 15,000 Armeniërs in Cilicië vermoord zijn. Hij voegde er aan toe, dat de Fransche regeering stappen had gedaan om versterkingen te zenden aan generaal Gourand om den toestand te herstellen en verdere aanvallen op de Armeniërs te voorkomen.

Naar verluidt zullen er troepen gezonden worden naar Konstantinopel als basis van Aziatisch Turkije, Palestina en Egypte. Met de drie Fransche brigades in Europeesch Turkije, die thans naar Konstantinopel op weg, zijn zullen er spoedig 50,000 man geallieerde troepen in de Turksche hoofdstad zijn.

top