Leeuwarder Courant, 30 april 1900
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Amerika en Turkije

De Sultan wil de geldigheid van Amerika's eisch tot betaling van 90,000 dollar wegens schade aan eigendommen van missionarissen tijdens de Armeensche onlusten niet erkennen, omdat dan de andere mogendheden ook met dergelijke eischen zouden komen.

Om evenwel Amerika toch tevreden te stellen, zal Turkije op de Amerikaansche marinewerven een kruiser laten bouwen en dan een prijs betalen, die 90,000 dollar te hoog is, zodat de zaak toch in orde komt.

Men weet nog niet of Amerika dat voldoende vindt, daar het vooral een quaestie van prestige was om Turkije te dwingen, de schuld te erkennen.

top