Leeuwarder Courant, 28 juni 1900
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Turkije en Amerika

De voor-den-gekhouderij van Turkije jegens Amerika, dat schadevergoeding vraagt voor hetgeen de zendelingen tijdens de Armeensche onlusten geleden hebben, duurt al maar voort.

De Amerikaansche gezantschapssecretaris te Constantinopel heeft nu zijn "laatste" memorandum aan de Porte gericht met het verzoek of de Verheven Porte hem den dag wilde opgeven, dat de door de Ver. Staten geëischte zendelingsschadevergoeding zou worden voldaan. De Porte beloofde te zullen betalen... In den loop van drie of vier maanden!

top