Leeuwarder Courant, 28 oktober 1903
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Een moord te Londen

Londen, 27 October, (Reuter). Tagoeni, de president der vereeniging van Armenische uitgewekenen, is in den afgeloopen nacht te Londen vermoord. De moordenaar ontsnapte.

Men zegt dat Tagoeni meermalen geklaagd heeft, dat de Armenische revolutionairen besloten hadden, de leiders om het leven te brengen.

top