Leeuwarder Courant, 27 april 1909
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

De onlusten in Anatolië

Een Amerikaansch zendeling heeft naar Constantinopel het begin van de onlusten in Anatolië geseind.

Den 10en dezer schoot een Armeniër op drie Moslemen; een van de drie stierf aan zijn wonden. Den volgenden dag werd de Armeniër door een troep Moslemen dood geslagen. Op verzoek van Armenische notabelen beloofde de gouverneur bescherming, want er broeide blijkbaar wat. Armeniërs zoowel als Moslemen sloten hun winkels. Dat was den 14en. Dien dag begon een bende Moslemen met knuppels gewapend den moord, die tot den 16en voortduurde. Twee Amerikaansche zendelingen werden mede gedood, de Engelsche vice-consul werd gewond, terwijl hij door de straten reed om te trachten de orde te herstellen. De Armeniërs verdedigden zich en doodden ook eenige Moslemen. Dien Vrijdag, den 16en, kregen de Armeniërs op hun bede bescherming. Troepen trokken door de straten en er werden posten uitgezet. Duizenden Armeniërs waren toen al vermoord. Duizenden zijn er ook van alles berooid en gebrek lijdende.

Een ander telegram uit Adana zegt, dat van de dorpen in den omtrek de Moslemen in horden in de stad kwamen. De overheid verschafte hun wapenen onder het voorwendsel dat het reservisten waren, en daarmede togen zij dan aan het afmaken van Armeniërs.

top