Leeuwarder Courant, 26 augustus 1901
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Nieuwe wreedheden in Armenië

In brieven aan het blad Pro Armenia wordt gemeld van Turksche wreedheden in den omtrek van Moesj. Sedert 3 Juli is door gewapende benden, versterkt door geregelde troepen, onafgebroken geplunderd en gemoord. De dorpen Marnik, Jatar, Sheikh, Alan, Gourayse en Tsigayse zijn vernield, de Armenische inwoners zijn naar de bergen gevlucht.

Eene mooie gelegenheid voor de Engelschen om zich te erbarmen over zooveel slechts... bij de Turken.

top