Leeuwarder Courant, 12 december 1900
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Onlusten in Armenië

Volgens de Petit Bleu heerscht er groote opgewondenheid onder de Armeniërs. De Sultan moet, nadat hij den Armeenschen bisschop van Moesj gevangen heeft laten nemen, van plan zijn om nog andere bisschoppen voor den rechter te brengen, op beschuldiging dat zij de oproerige beweging tegen Turkije aanstoken. In Armenië hebben iederen dag bloedige botsingen plaats, en in de Klein-Aziatische havens worden honderden Armeniërs in hechtenis genomen; men zegt zelfs dat een aantal van die menschen zonder verder onderzoek in zee worden geworpen.

top