Leeuwarder Courant, 11 maart 1902
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Onderwijsvrijheid in Turkije

Het onderwijs in de Armenische geschiedenis is voortaan verboden. Aldus heeft de sultan van Turkije een dezer dagen bepaald. Daar dit onderwijs ten nauwste met de godsdienst samenhangt, is hiertegen krachtig geprotesteerd. Zoo o.a. door den Armenischen patriarch, 0rmanianus, die zelfs met ontslagname gedreigd heeft, als het verbod niet werd ingetrokken.

top