De Gooi- en Eemlander, 18 november 1931
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche Handwerken

In het Muzieklyceum aan de Tesselschadelaan werd gistermiddag een tentoonstelling gehouden van hand-, kunstnaald- en weefwerk, vervaardigd door Armeensche vluchtelingen te Aleppo, en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Armeniërs in Syrië en in 't bijzonder in Aleppo, die door de vervolging en onderdrukking der Turken in de diepste ellende zijn gedompeld.

De tentoonstelling mocht zich in een druk bezoek verheugen.

Na afloop hield mej. Cato de Witte te Utrecht, secretaresse van het Ned. Comité der Action Chrétienne en Oriënt een lezing (met lichtbeelden), hierbij ingeleid door Ds. Groote te Hilversum.

Mej. De Witte gaf allereerst een historisch overzicht van het leven der Armeniërs. die in de jaren 1915-1922 van hun haardsteden werden verdreven en in de verstrooiing leven, terwijl 1½ millioen bannelingen in de woestijnvlakten van Arabië, Syrië en Mesopotamië den dood vonden.

Het geëxposeerde werk is gemaakt door vrouwen en meisjes in de hutten en barakken, onder tranen en in nood; spr. wekte op, in naam dier armen, tot financieelen steun.

Ds. Groote sprak het slotwoord en bracht dank aan spreekster.

top