De Gelderlander, 29 mei 1896
Bron: Regionaal Archief Gemeente Nijmegen

Buitenland - Turkije

Een uitvoerig telegram, door de "Times" uit Konstantinopel bevestigende hetgeen wij uit de brieven der Armenische prelaten overnamen, ontvangen, bevat verschrikkelijke bijzonderheden over de moorden, den 28en en 29en December gepleegd op de Armeniërs te Orfa. Het zou gebleken zijn dat de autoriteiten, in de eerste plaats Nazif pasja, bevelhebber van het garnizoen, deze moorden stelselmatig voorbereid en uitgevoerd hebben. Volgens een nauwkeurige schatting waren op die twee dagen ongeveer 8000 Armenische christenen vermoord, daaronder 2500 tot 3000 die in de hoofdkerk doodgeschoten of verbrand werden. De weduwen en weezen zijn ten prooi aan de grootste ellende, daar al wat waarde had geplunderd werd. Als een voorbeeld van de woede waarmede de Turken te werk gingen, werd vermeld dat van 126 Armeensche gezinnen niemand in leven bleef, de vrouwen en kinderen waren vermoord evenzeer als de mannen.

top