De Gelderlander, 16 mei 1891
Bron: Regionaal Archief Gemeente Nijmegen

Engeland

Eergisteren hebben een aantal Engelschen, onder wie verscheiden parlementsleden, die geïnteresseerd zijn bij de Armenische quaestie, eene conferentie gehouden met voorname leden van de Armenische kolonie, in de conferentie-zaal van het Lagerhuis. De vergadering besloot een Anglo-Armenisch comité op te richten ter bevordering van de Armenische rechten en belangen, en in het bijzonder voor de ten uitvoerlegging van artikel 61 van het tractaat van Berlijn. Voorts werd besloten het Armenisch blad "Haiasdan", dat te Londen verschijnt, voort te zetten als orgaan van het comité, met welke taak eene subcommissie werd belast.

top