De Gelderlander, 13 september 1890
Bron: Regionaal Archief Gemeente Nijmegen

Turkije

In antwoord op het verzoek der Turksche Regeering om inlichting betreffende de klachten der Armeniërs en de maatregelen, die tot herstel der rust in Armenië noodig worden geoordeeld, heeft de Nationale Vergadering eene nota aan de Porte gezonden, waarin een overzicht wordt gegeven van alle rapporten, die over den toestand door de verschillende Christelijke gemeenten waren ingediend. In deze nota wordt gevraagd ontwapening van de Kurden en oprichting van een politiekorps, samengesteld uit Armeniërs.

Dit stuk is verzonden naar den Ministerraad, die daarvoor een buitengewone bijeenkomst hield. Op voorstel van Said-pacha werd toen besloten de nota te zenden aan den patriarch met de mededeeling, dat het voorstel der Nationale Vergadering van Armenië niet in overweging kon worden genomen.

top