De Gelderlander, 11 augustus 1880
Bron: Regionaal Archief Gemeente Nijmegen

Turkije

De berichten uit Armenie luiden zeer treurig. De engelsche consul te Van meldt aan het ondersteuningscomité dat, indien niet spoedig onderstand wordt gezonden, velen van honger zullen omkomen.

De Armenische patriarch Nerses heeft opnieuw een berigt over het toenemen van den nood en de voortdurende invallen der Kurden aan Riza-bey gezonden. Doch men vreest dat dit niet helpen zal. Wanneer het turksch gouvernement granen afzendt, worden deze door de turksche ambtenaren niet uitgedeeld, maar tot hooge prijzen verkocht.

Sedert eenigen tijd worden de berichten uit Armenie aan eene censuur onderworpen, voordat zij in de dagbladen opgenomen worden.

top