De Gelderlander, 10 september 1889
Bron: Regionaal Archief Gemeente Nijmegen

Engeland

De te Londen gevestigde Armenische vereeniging heeft uit Konstantinopel bericht ontvangen, dat er opnieuw vervolgingen tegen de Armeniers in Armenie geschieden; bij alle beambten in Armenie, zelfs bij Dadian-pacha, den hoogsten ambtenaar van het departement van buitenlandsche zaken, geschieden huiszoekingen. Deze heeft dientengevolge gedreigd zijn ontslag te nemen, maar de regeering, heeft alle schuldigen met ontslag gedreigd. Intusschen mag geen Armenisch beambte Konstantinopel verlaten.

top