De Tijd, 4 februari 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De wenschen der Turken

KONSTANTINOPEL, 2 Febr. Berichten uit Angora melden, dat de Turksche Nationale Raad volledige herziening verlangt van het verdrag van Sèvres ten aanzien van de territoriale, economische en financieele bepalingen.

Volgens de Turksche pers zal de Hooge Porte voor de conferentie te Londen de volgende wenschen formuleeren:

1e. Intrekking van de door het verdrag van Sèvres aan Griekenland toegekende privileges in de streek van Smyrna.

2e. Autonomie voor Thracië, gebaseerd op het beginsel der nationaliteiten.

3e. Het blijven onder Turksche souvereiniteit van de door het verdrag van Sèvres aan Armenië afgestane gebieden.

4e. Herziening der economische bepalingen ten aanzien van de souvereiniteit en onafhankelijkheid van Turkije.

5e. Herziening der militaire bepalingen, zoodat Turkije een leger zal kunnen hebben, dat voldoende is voor de nationale verdediging.

top