De Tijd, 30 november 1891
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Aan de Times wordt uit Constantinopel geseind, dat naar aanleiding van geruchten omtrent buitenlandsche pogingen om de Armeniërs opnieuw tot verzet tegen de Porte over te halen, de armenische patriarch een brief heeft doen voorlezen in alle armenische kerken, om daartegen te waarschuwen.

top