De Tijd, 24 november 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland - Algemeen overzicht

Hoeveel Wahrheit und Dichtung er eigenlijk in de berichten over de gruwelen in Armenië gelegen was, is nog niet opgehelderd. Wel wordt uit Constantinopel geseind dat te Assoen, in Armenië, niet 3000, maar slechts (!) 300 menschen zijn vermoord, doch van turksche zijde werd de zaak van den begin af kennelijk verbloemd, en gelijktijdig komt nu de petersburgsche correspondent van den Standard berichten uit Tiflis en Erzeroem signaleeren, volgens welke in verscheiden armenische dorpen opnieuw een 5000-tal menschen vermoord zouden zijn. Mogelijk is er weder een nul te veel, maar het is toch erg genoeg. De officieele commissie van enquête is Zondag van Constantinopel naar Armenië afgereisd.

top