De Tijd, 17 maart 1916
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeniërs gedood

KONSTANTINOPEL. 16, Maart. (W. B.) Drie Armeniërs uit Adabasar en Baghtschedjik, die medeleden van de revolutionnaire Armeensche Comités bommen hadden verstrekt, alsmede een Armeniër uit Brussan, die tot den Islam was overgegaan en een plan op touw had gezet om voor Engeland spionnage-diensten te verrichten, zijn ter dood veroordeeld. Het vonnis is gisteren op het plein vóór het Ministerie van Oorlog voltrokken.

top