De Tijd, 15 december 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Geen nationaal tehuis voor de Armeniërs

LAUSANNE, 14 Dec. (Reuter.) Ondanks het aandringen van Curzon, die Ismet Pasja wees op het Turksche belang, dat honderdduizenden intelligente handeldrijvende Armeniërs naar Turkije zouden terugkeeren en daar tevreden als nationale minderheid, en als loyale Turksche onderdanen zouden leven, doch waarvoor de stichting van een eigen nationaal tehuis onder Turksche souvereiniteit gewenscht was, heeft Turkije dit denkbeeld verworpen, maar toegestemd in een algemeene amnestie van alle misdrijven, die in de laatste 9 jaren begaan zijn.

top