De Tijd, 15 december 1901
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een turksch hervormer

Volgens de "Neue Freie Presse" heeft de nieuwe Turksche grootvizier van den sultan geëischt de invoering van afdoende hervormingen onder bedreiging met aftreden.

Said pachha verlangt voor zich het recht drie ministers te benoemen, hij wil de tractamenten en salarissen van ministers en hovelingen verlagen, het spionagestelsel afschaffen en aan de Armeniërs een krachtige bescherming verleenen.

top