De Tijd, 1 september 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

Konstantinopel, 29 Aug. Het gerucht gaat dat Turken te Rodosti tal van Armeniërs vermoordden en dat 't Oostenrijksch Consulaatsgebouw te Uskub bedreigd wordt.

Drie legerkorpsen hebben bevel ontvangen zich gereed te houden voor eventueele mobilisatie. De Porte heeft aan Bulgarije een nota doen toekomen, waarin zij dit Rijk bedreigt met militaire actie, indien het den opstand niet beteugelt.

top