Deventer Dagblad, 29 juni 1914
Bron: Stadsarchief Deventer

Deventer, 29 Juni

Met den Duitschen trein van 9.46 vertrok heden onze oud-stadgenoot de heer L. C. Westenenk naar Oost-Anatolië, om aldaar zijn nieuwen werkkring te aanvaarden. Een groot aantal familieleden, vrienden en bekenden van den heer Westenenk, zoomede de burgemeester jhr. mr. T. A. M. A. van Humalda van Eysinga, deden den vertrekkende uitgeleide. Mevrouw Westenenk vertrok mede naar het verre land; de kinderen bleven hier achter.

top