Deventer Dagblad, 27 april 1914
Bron: Stadsarchief Deventer

Deventer, 27 April

In "De Haagsche post" lezen wij, aangaande de benoeming van onzen stadgenoot, den heer Westenenk in Oost-Anatolië, het volgende:

De Turksche regeering heeft den heer Westenenk, oud-assistent-resident in Nederlandsch-Indië en den Noorschen majoor Hoff benoemd tot inspecteur-generaal voor de hervormingen in Oostelijk Klein-Azië. Majoor Hoff kennen wij niet, maar al wat wij van den heer Westenenk hebben gehoord geeft recht te zeggen, dat de Porte in hem een uitnemende keuze heeft gedaan. Het is een uiterst moeilijke taak, die deze mannen wacht. Het is een roerige bevolking, aan orde en tucht niet gewend, door ras en geloof in vijandige kampen verdeeld, die zij zullen moeten helpen besturen. Dan is de Russische grens nabij, en de invloed die over die grens zich in Klein-Azië uitstrekt, zal het den hervormers lastig kunnen maken. Ook is het voor hen te hopen, dat de Porte, aan wie de hervormingen onder vreemde leiding opgedrongen is, krachtig zal medewerken. Maar de heer Westenenk heeft beleid, een vaste hand en Indische ervaring. Het zal aan hem niet liggen, als het spaak loopt. Voor ons land is de keuze zoo goed een onderscheiding als voor hem.

top