Het Centrum, 28 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Wilson tegen Turkije

ATHENE, 27 Augustus. Uit zekere bron wordt vernomen, dat de Amerikaansche politieke commisaris in Turkije aan de Turksche regeering een telegram van Wilson heeft overhandigd, waarin Turkije wordt gesommeerd onmiddelijk de moorden op de Armemiërs te doen ophouden. Indien de noodige maatregelen niet zouden worden genomen, dreigt president Wilson no 2 van de 14 punten terug te nemen, hetwelk naar men weet beoogt het behoud van de Ottomaansche souvereiniteit in de zuiver Turkse gebieden.

top