Het Centrum, 10 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Turk vertrekt uit Genève

GENEVE. 9 Dec. De Turksche Minister van Buitenlandsche Zaken Tewfik Ruchdi Bey zal vermoedelijk Donderdag Genève verlaten. Hij beschouwt zijn missie thans als geëindigd. De andere leden van de Turksche delegatie blijven voorshands te Genève om bij de behandeling van de kwestie der minderheden voor den Raad de belangen van hun land te behartigenen. Het betreft hier de bescherming der Turksche bevolking in Tracië en der Grieken te Constantinopel, benevens het verzoek der Armeniërs om teruggave van het Armeensche bankdepot en de eigendommen in Klein-Azië aan hunne rechtmatige bezitters.

top