Het Centrum, 1 februari 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Ernstige tijdingen

Ook in Armenië schijnt weder ernstige gisting te heerschen. Het Armenische patriarchaat heeft den minister van Binnenlandsche zaken medegedeeld, dat Mohammedanen alle woningen der Christenen te Adana met een kruis hebben geteekend en dat een Moslimsch priester openlijk tot christenmoord ophitst. Er heerscht dientengevolge groote ongerustheid onder de bevolking, die vreest, dat er in het geheim weder een slachting wordt voorbereid. Verder wordt verklaard, dat de troepen te Adana lang niet sterk genoeg zijn om bij een nieuwe uitbarsting van den volkshaat het fanatiek gepeupel in bedwang te houden.

De minister van Binnenlandsche zaken heeft echter in de pers deze ongunstige berichten doen tegenspreken en daarbij verklaard, dat overal vrede en eendracht heerscht, ten bewijze waarvan hij het rapport van den wali aanhaalt. Ja, wie nu nog niet overtuigd is, die wordt het niet.

top