Algemeen Handelsblad, 9 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De gruwelen in Armenië

WASHINGTON, 7 Dec. (R.O.) De heer Jewett, Amerikaansch consul te Sivas (Aziatisch Turkije), is aangewezen om de Turksche commissie, die een onderzoek zal instellen naar de gruwelen in Armenië, te vergezellen. President Cleveland is teruggekomen op zijn aanvankelijk besluit om geen Amerikaansch gedelegeerde te zenden, ten gevolge van latere uit goede bron ontvangen berichten, waarin twijfel wordt geopperd over de geloofwaardigheid der officieele Turksche rapporten.

top