Algemeen Handelsblad, 8 april 1902
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Te Genève is een congres van Armeensche studenten gehouden, waar besloten is de propaganda met kracht vol te houden door middel van de pers, terwijl naar Turkije en Kaukasus afgevaardigden zullen worden gezonden om het lot der Armeniërs te onderzoeken. De begrooting wijst een bedrag van 12,000 gulden, bestemd voor propaganda. Het volgende congres zal in 1904 te Brussel worden gehouden; het centraal comité blijft te Genève gevestigd.

top