Algemeen Handelsblad, 8 december 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs in Cilicië

PARIJS, 7 Dec. (Havas.) Briand ontving Aharonian, voorzitter van het Armeensche Parlement en Gabriel Effendi Moradonghian, voorzitter der Armeensche delegatie, die hem hun vertrouwen in Frankrijk betuigden en verklaarden er zeker van te zijn, dat Frankrijk niets zou nalaten om de veiligheid hunner landgenooten in Cilicië te verzekeren. Zij brachten dank voor de reeds genomen garantie-maatregelen voor de ontvangst, den Armeniërs in Syrië bereid.

top