Algemeen Handelsblad, 8 oktober 1924
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

In 't Turksche Nationale Parlement werd het volgend, de Armeniërs hard treffende voorstel ingediend: "Daar de Gregoriaansche Christelijke Turken (bedoeld zijn de Christelijke Armeniërs) geen grond meer hebben om hun eigen bestuurderen te hebben, zij het dan ook kerkelijke bestuurderen, en op deze wijze enorme sommen uitgegeven worden, zoo stel ik aan het groote plenum voor, om dezen Christelijken tak van ons volk met ons te vereenigen, al haar roerend en onroerend vermogen in beslag te nemen (o.i. de kerken zoowel als de bronnen van inkomsten, goederen, enz.) en daarvoor in de plaats in onze Mohammedaansche bestuursgebouwen een kamer voor Christelijke sekten te bestemmen, in welke het hoofd van de Christenen naar onze wetten en onder het toezicht van den "Scheich ul Islam" zijn zaken doet. Verder zal men hun niet meer kerkruimten geven, dan zij noodig hebben; alle andere in beslag nemen. Ook late men niet meer priesters ordenen dan absoluut noodig zijn en geve den overigen hun ontslag. De christelijke predikanten en priesters zullen op staatskosten worden onderhouden, gelijk ook onze Mohammedaansche priesters."

top