Algemeen Handelsblad, 7 juli 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een internationale conferentie ten gunste van Armenië

PARIJS, 6 Juli. (Havas-Reuter.) De voorbereidende werkzaamheden voor een internationale conferentie ten gunste van Armenië zijn heden geopend. Nederland is daarbij vertegenwoordigd. Nadat de Fransche afgevaardigde Bérard het program der werkzaamheden had uiteengezet, deed Charomian, de president der republiek Armenië, een warm beroep op de gedelegeerden der verschillende landen ten gunste zijner landgenooten.

top