Algemeen Handelsblad, 7 april 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De hervormingen in Armenië

KONSTANTINOPEL, 6 April. (Reuter.) De ambassadeurs der groote mogendheden hebben op de diplomatieke receptie den voorgenomen stap bij de Porte gedaan in zake de benoeming van inspecteurs-generaal, die belast zullen worden met de invoering van hervormingen in Armenië.

KONSTANTINOPEL, 7 April. (Reuter.) De troepen, uit Musch gezonden, kwamen te Bitlis aan. Twee-en-twintig personen, van wie 2 Christenen, werden gewond tijdens de gevechten. Twee Muzelmannen zijn gedood. Aan Turksche zijde waren zes dooden en elf gewonden; twee gendarmes zijn gedood, een gewond.

Twee en veertig personen zijn gearresteerd.

Honderdvijftig Koerden zijn gedood of gewond.

top