Algemeen Handelsblad, 7 april 1902
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Te Parijs heeft een diner plaats gehad, onder presidium van dr. Louis Melikoff, van bekende Armeniër-vrienden uit Engeland, die zich te Parijs bevonden; het blad Pro-Armenia was gastheer en Atkin, secretaris van het Armenische comité te Londen, lord Collier, en de heeren Manson, zoons van den Engelschen gezant te Parijs, waren gasten.

Besloten werd in de maand Juli een internationale conferentie te houden van vrienden van Armenië, en wel te Brussel.

top