Algemeen Handelsblad, 7 oktober 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het aftreden van het kabinet

Een draadloos bericht van het N.T.A., melding makend van het aftreden van het Turksche kabinet wegens de nationalistische beweging van Moestafa Kemal, bericht, dat deze 300.000 man om zich zou vereenigd hebben. Hij heeft zijn beweging uitgebreid tot aan de grens der Grieksche bezettingszone, tot in de nabijheid van Smyrna en Aidin eenerzijds en tot in Armenië anderzijds.

Volgens de jongste berichten is generaal Ali Riza Pasja belast met de vorming van een kabinet en is Said Molhal benoemd tot Sjeik-oel-Islam.

top