Algemeen Handelsblad, 5 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een nieuw gevaar voor Armenië

Reuter verneemt, dat Aserbeidsjan, waar de bolsjewiki thans de macht hebben en een sovjetregeering heerscht, een ultimatum heeft gezonden aan de Armeensche republiek Erivan, waarin geëischt wordt dat haar troepen zich uit het betwiste grensgebied zullen terugtrekken, daar anders de troepen van Aserbeidsjan Armenië zullen binnenrukken. De Armeniërs weigerden, de toestand is ernstig. De laatst ontvangen berichten uit Bakoe, van 29 April, melden dat alle geallieerde onderdanen veilig zijn.

In een telegram uit Konstantinopel van 1 Mei aan de "Times" wordt reeds melding gemaakt van de vrees in Armeensche kringen, dat de opmarsch der bolsjewiki in Aserbeidsjan het voorspel is van pogingen om de republiek Erivan te vernietigen. Die vrees zou dus nu reeds gebleken zijn volkomen gerechtvaardigd te zijn.

top