Algemeen Handelsblad, 5 januari 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een Armeensch tehuis op... Amerikaanschen bodem!

KONSTANTINOPEL, 4 Jan. (Reuter.) Reoef Bey, de premier van het kabinet van Angora, heeft gisteren een belangrijke verklaring afgelegd in de openbare zitting van de nationale vergadering. Hij handhaafde den eisch van volledige voldoening aan het geheele Turksche program nopens Thracië, de zeeëngten, de capitulaties en de minderheden en opperde het denkbeeld, dat Amerika zou zorgen voor een nationaal tehuis voor de Armeniërs op Amerikaanschen bodem.

top