Algemeen Handelsblad, 4 mei 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een klacht uit Angora

Militaire strooptochten.

KONSTANTINOPEL, 3 Mei (B.T.A.) Een officieel communiqué uit Angora deelt mede, dat Britsche bataljons, bestaande uit Hindoes, Nestorianen, Armeniërs en Engelschen in het district Rowanduz militaire operaties verrichten. Het communiqué voegt er aan toe dat Armeniërs en Nestorianen ruw jegens Kurdische vrouwen optreden, terwijl Britsche vliegers dorpen en scholen vernielen.

top