Algemeen Handelsblad, 31 mei 1899
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Op hoog bevel?

Het Vad. schrijft: "De voor heden avond aangekondigde voordracht over de Armeniërs gaat niet door, daar prof. Minas Tchéraz, op verzoek van het bestuur der Christ. Jongelingsvereeniging besloot om gehoor te geven aan een wenk der politie, blijkbaar handelende op een wenk van Buitenlandsche Zaken, dat op zijn buurt een wenk van de Turksche legatie schijnt te hebben gekregen. De heer Tchéraz had nog wel te voren beloofd de politiek te zullen vermijden."

"In 't vrije Nederland!"

top