Algemeen Handelsblad, 31 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde buitenlandsche berichten

De Czaar heeft, volgens de Frankf. Zeitung, van de Porte de verzekering ontvangen dat alles zal worden gedaan, om de commissie die belast is onderzoek te doen naar de Armenische gruwelen, in haar taak te steunen. Zijn Turksche beambten bij die gruwelen betrokken, dan zullen zij ten strengste gestraft worden.

top