Algemeen Handelsblad, 30 juli 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De vluchtelingen te Konstantinopel

Onze correspondent te Genève schrijft:

Generaal Harington heeft in een schrijven aan het secretariaat van den Volkenbond uiting gegeven aan zijn groote voldoening over de hulpverleening van den Volkenbond aan de vluchtelingen te Konstantinopel.

De Volkenbond had zich met het vluchtelingenprobleem bemoeid kort voordat de toevloed van Grieken uit Klein-Azië den toestand, welke reeds zeer ernstig was door de aanwezigheid van de tallooze Russische uitgewekenen, nog kwam verergeren. Noch van Grieksche noch van Turksche zijde kon men voldoende zorg besteden aan de Grieksche vluchtelingen, onder wie wekelijks 1500 sterfgevallen zich voordeden.

De organisatie van den Volkenbond, onder leiding van Childs heeft toen schitterend werk verricht. Den 14en Juli waren er in de voornaamste kampen van San Stefano en Selimie nog slechts 17000 Grieken, welk aantal gestadig afneemt, 8000 Russen en 7000 Armeniërs.

Sedert Augustus 1921 zijn er door de zorgen van den Volkenbond 20.000 Russen geëvacueerd.

top