Algemeen Handelsblad, 30 mei 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Uit Tiflis komen weder berichten van botsingen tusschen Armeniërs en Turksche troepen, waarbij het buitengewoon bloedig moet zijn toegegaan. De bewoners der dorpen vluchtten in de bergen, doch werden door hun aanvallers achterhaald en gedood. Vooral Moesj schijnt door de Turken zwaar te zijn geteisterd; in de stad heerschte door de angst en schrik der bewoners een onbeschrijvelijke verwarring. In den omtrek werden 43 dorpen in brand gestoken. Men schat de sterkte der Turksche troepen op 16,000 man. Volgens de te Parijs verschijnende "Pro Armenia", heeft de socialistische afgevaardigde De Pressensé zich tot den minister van buitenlandsche zaken gewend met de vraag, welke maatregelen Frankrijk denkt te nemen om aan deze gruwelen een einde te maken.

top